Sunday, September 25, 2016

Dunia adalah Penjara

Dunia adalah penjara
Memenjarakan pikiran sempit semata
Mengklasifikasikan manusia
Warna kulit, ras, suku, dan agama
Seperti telah,
Memisahkan jiwa dari rasa manusia
Mengotori jiwa dengan rasa benci ketika beda

Dunia adalah penjara
Memenjarakan pikiran sempit semata
Memenjarakan yang miskin dan kaya
Dalam tema kemewahan dunia
Sekiranya,
Segala hormat dan pujian adalah hak yang kaya
Sementara, si miskin hinaan semata

Tuhan yang seperti apa yang mengajarkanmu demikian?
Tuhan yang seperti apa yang mengajarkanmu menjadi Tuhan?
Menghakimi, merendahkan, dan berkecimpung dalam kolam kesombongan.

0 comments:

Post a Comment

© 2009 - Galeri Puisi, All Rights Reserved.

Designed by Galeri Puisi